Informujemy, że bilety miesięczne dla linii U-1 oraz U-2 komunikacji publicznego transportu zbiorowego
w Powiecie Pszczyńskim są sprzedawane w dwóch punktach w mieście Pszczyna:

  • Zintegrowane Centrum Przesiadkowe Pszczyna

    ul. Sokoła 10

    43-200 Pszczyna

Sprzedaż odbywa się przez 3 ostatnie dni robocze miesiąca poprzedzającego oraz 2 pierwsze dni robocze miesiąca bieżącego, którego dotyczy bilet miesięczny (godziny sprzedaży 10:00-18:00).

  • Zajezdnia autobusowa P.P.U.H. „KŁOSOK” Andrzej Kłosok

    ul. Wodzisławska 2

    43-200 Pszczyna

Zakup biletu miesięcznego jest możliwy w każdy dzień roboczy w godzinach pracy dyspozytorni ruchu.

 

Uwaga 1: Sprzedaż biletów odbywa się za okazaniem odpowiedniego dokumentu uprawniającego do ulgi, z której pasażer zamierza skorzystać.

Uwaga 2: Do drugiego dnia roboczego miesiąca można jeździć za okazaniem biletu miesięcznego za miesiąc poprzedzający.