1. BILETY JEDNORAZOWE
   * Strefa 1 – bilet jednorazowy obowiązuje w granicach miasta Pszczyna.
  2. ULGI HANDLOWE* Ulga handlowa „PSZCZYNA” – zniżka dla uczniów, studentów, rencistów i emerytów przy przejazdach na terenie miasta Pszczyna, po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej, studenckiej, rencisty, emeryta – dotyczy tylko biletów jednorazowych dla biletów strefowych – strefa 1 Miasto Pszczyna.
  3. OPŁATA ZA PRZEWÓZ BAGAŻU
   Cena biletu bagażowego odległość w km za 1 szt.
  4. BILETY OKRESOWE
  5. OPŁATY DODATKOWE:
   1. Opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego biletu wynosi – 75 zł.
   2. Opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego dokumentu, poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu – 60 zł.
   3. Za zabranie ze sobą do autobusu rzeczy lub zwierząt, za które taryfa przewiduje opłaty – bez uiszczenia tych opłat – 30 zł.
   4. Za zabranie ze sobą do autobusu rzeczy wyłączonych z przewozu – 30 zł.
   5. Za spowodowane przez podróżnego zatrzymanie autobusu, opóźnienie kursu lub spowodowanie konieczności zmiany trasy (dojazd do Policji) bez uzasadnionej przyczyny – 225 zł.
   6. Do opłat dodatkowych określonych w pkt 1, 2, 3,4 dolicza się przewoźne w kwocie odpowiadającej cenie biletu za przejazd jednorazowy zgodnie z taryfą cen biletów.
   7. W razie okazania przez pasażera ważnego biletu, którego nie miał podczas kontroli lub udokumentowania uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu nie później niż do 7 dni od daty kontroli – przysługuje zwrot pobranej opłaty dodatkowej lub umorzenie tejże opłaty po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 10 % opłaty dodatkowej, wymienionej w pkt.4 poz 1 i 2.
   8. W przypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej lub najdalej w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu, zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty, wysokość podanych w pkt.4 opłat (mandatów) obniża się o 30%.
  6. ULGI USTAWOWE