ZAJEZDNIA PSZCZYNA:

zajezdnia

Dyspozytor:
ul. Wodzisławska 2
43-200 Pszczyna
tel.: 577 200 410
email: pszczyna@klosok.eu
www.pszczyna.klosok.eu

 

OPERATOR:

klosok-logo

KŁOSOK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
UL. Gajowa 62
44-240 Żory
tel.: 32-455-66-49
fax.: 32-455-66-21
email: biuro@klosok.eu
www.klosok.eu

 

ORGANIZATOR:

Starostwo Powiatowe w Pszczynie
ul. 3 Maja 10
43-200 Pszczyna
tel: 32 449 23 00
tel/fax: 32 449 23 45
e-mail: powiat@powiat.pszczyna.pl
www.powiat.pszczyna.pl
ePUAP: /SPPszczyna/skrytka