Informacja dotycząca zakupu biletów u kierowcy w powiatowych przewozach pasażerskich

Zgodnie z § 8 pkt. 3 zawartej Umowy pomiędzy Organizatorem Publicznego Transportu Zbiorowego na terenie Powiatu Pszczyńskiego a Operatorem-Przewoźnikiem informujemy pasażerów, że Kierowca autobusu może żądać od pasażera odliczonej gotówki za bilet, jeśli w pojeździe umieszczono stosowne ogłoszenie w tej sprawie.

Zmiana przewoźnika powiatowych przewozów pasażerskich w Pszczynie

Informujemy, że linie, których organizatorem jest Starostwo Powiatowe w Pszczynie, U-1 oraz U-2 od 1 stycznia 2020 roku są obsługiwane przez firmę przewozową P.P.U.H. „KŁOSOK” Andrzej Kłosok. Wraz ze zmianą przewoźnika, zmienia się rozkład jazdy od 1 stycznia 2020 dla danych linii.


Uruchomienie serwisu informacyjnego

Uruchomienie serwisu informacyjnego dla pasażerów powiatowych przewozów pasażerskich w Pszczynie.