Zmiana rozkładu jazdy linia U-1 od 09-03-2020

Informujemy naszych pasażerów, że z dniem 09-03-2020 r. zmianie uległ rozkład jazdy na linii U-1. 

Zmianie uległy dwa kursy na trasie PAWŁOWICE-KWK PNIÓWEK -> PSZCZYNA CENTRUM PRZESIADKOWE.

 1. Kurs z godziny 06:10 zmiana odjazdu na godzinę 06:00.
 2. Kurs z godziny 19:20 zmiana odjazdu na godzinę 19:05.

Inne godziny odjazdu bez zmian.


SPRZEDAŻ BILETÓW MIESIĘCZNYCH

Informujemy, że bilety miesięczne dla linii U-1 oraz U-2 komunikacji publicznego transportu zbiorowego
w Powiecie Pszczyńskim są sprzedawane w dwóch punktach w mieście Pszczyna:

 • Zintegrowane Centrum Przesiadkowe Pszczyna

  ul. Sokoła 10

  43-200 Pszczyna

Sprzedaż odbywa się przez 3 ostatnie dni robocze miesiąca poprzedzającego oraz 2 pierwsze dni robocze miesiąca bieżącego, którego dotyczy bilet miesięczny (godziny sprzedaży 10:00-18:00).

 • Zajezdnia autobusowa P.P.U.H. „KŁOSOK” Andrzej Kłosok

  ul. Wodzisławska 2

  43-200 Pszczyna

Zakup biletu miesięcznego jest możliwy w każdy dzień roboczy w godzinach pracy dyspozytorni ruchu.

 

Uwaga 1: Sprzedaż biletów odbywa się za okazaniem odpowiedniego dokumentu uprawniającego do ulgi, z której pasażer zamierza skorzystać.

Uwaga 2: Do drugiego dnia roboczego miesiąca można jeździć za okazaniem biletu miesięcznego za miesiąc poprzedzający.

 


Zmiana rozkładu linii komunikacji powiatowej U-1

Informujemy, że od dnia 24-02-2020 r. zmianie ulega rozkład jazdy linii komunikacji powiatowej U-1 kursującej na trasie Pszczyna Centrum Przesiadkowe-Pawłowice KWK Pniówek.


Informacja dotycząca zakupu biletów u kierowcy w powiatowych przewozach pasażerskich

Zgodnie z § 8 pkt. 3 zawartej Umowy pomiędzy Organizatorem Publicznego Transportu Zbiorowego na terenie Powiatu Pszczyńskiego a Operatorem-Przewoźnikiem informujemy pasażerów, że Kierowca autobusu może żądać od pasażera odliczonej gotówki za bilet, jeśli w pojeździe umieszczono stosowne ogłoszenie w tej sprawie.

Zmiana przewoźnika powiatowych przewozów pasażerskich w Pszczynie

Informujemy, że linie, których organizatorem jest Starostwo Powiatowe w Pszczynie, U-1 oraz U-2 od 1 stycznia 2020 roku są obsługiwane przez firmę przewozową P.P.U.H. „KŁOSOK” Andrzej Kłosok. Wraz ze zmianą przewoźnika, zmienia się rozkład jazdy od 1 stycznia 2020 dla danych linii.